PRIVACYBELEID

Wij dragen uw privacy en gegevensbescherming hoog in het vaandel.

Wij zijn ook echt niet geïnteresseerd in de kleur van je onderbroek, en of je propt of plooit met je WC papier.

Uw persoonsgegevens worden door BV King Comf verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor "direct marketing ",d.i. om u nieuwe producten of diensten aan te bieden, op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op hello@kingcomf.com. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).