Verkoopsvoorwaarden

 

 

Onze klant heeft het recht aan King Comf mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed. Uiteraard vernemen wij graag waarom de stuks niet aan uw verwachtingen voldoet. Bij uw verzending zit een formulier, je kan ook contact met ons op via hello@kingcomf.com zodat wij u kunnen begeleiden bij de terugbetalingsprocedure

Indien u als klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, zullen alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden zijn.

Weigering van herroeping :
Gelieve de goederen met zorg terug te sturen, zodat ze misschien een andere klant gelukkig kunnen maken.

King Comf heeft het recht deze herroeping te weigeren indien op het ogenblik van de terugzending blijkt dat het product sporen van beschadiging, gebruik of slijtage vertoont. In ieder geval dienen bij de retourzending, naast het product, alle bijgevoegde documentatie en/of garantiebewijzen te worden bijgevoegd. Indien echter blijkt dat de goederen niet conform de voorwaarden van het herroepingsrecht zijn ontvangen, zal het aankoopbedrag niet of niet (volledig) worden terugbetaald. In dat geval blijft het product eigendom van de consument voor zover de consument aan haar betalingsverplichting heeft voldaan. Op verzoek van de consument kan het product opnieuw naar de consument worden verzonden, mits betaling van de daaraan verbonden verzendkosten.


Terugbetaling retourzending :
Bij uitoefening van dit herroepingsrecht krijgt de klant binnen 30 dagen na ontvangst van de herroeping en terugzending van het product de aankoopprijs van het geretourneerde goed of de geretourneerde dienst terugbetaald, verminderd met eventuele gemaakte kosten (waaronder transport, verzekering, aanvullende diensten, etc.).  Wij doen ons uiterste best om u spoedig, persoonlijk en snel bij te staan en terug te betalen, zodat wij steeds een positieve indruk nalaten, ook al bent u klant af.